A
 
Nyhedsbrev August 2019


ET STORT VELKOMMEN TIL ALLE – NYE SOM ”GAMLE” BØRN OG FORÆLDRE

Lidt over 50 nye børn er der på nuværende tidspunkt meldt ind i klubben. Det giver et dejligt mylder rundt i huset, allerede her før skolestart.

Huset er stort

Her er mange rum – af erfaring ved vi, at børnene hurtigt lærer at navigere rundt mellem de forskellige aktiviteter, diverse rum og blandt hinanden. Med så mange nye i huset kræver det, at alle har vilje til at tage hensyn og være hjælpsomme.  Heldigvis ved vi, at tingene hurtigt finder vant gænge og ikke mindst, at de enkelte børn hurtigt finder sig godt tilpas – lige som de ”gamle” børn er søde til både at tage hensyn og være behjælpelige overfor de nye.

 

Personale

 Vi er 4 faste voksne i huset til at dække de opgaver der er. Vi laver en ugeplan, som giver en oversigt over, hvilken aktivitet den enkelte voksne tilbyder, i ugens løb. Vi har en profil på Facebook, som vi primært bruger til at vise billeder fra dagligdagen, samt korte informationer om ferie o. lign. Det er dog ikke her I kan skrive en besked til os, da vi ikke tjekker hver dag.

 

Fodtøj

Børnene må ikke have ”udesko” på indenfor. Det kan være en god ide at have et par inde sko med..

 

Billeder af børnene

Der bliver taget billeder af børnene hurtigst muligt, når de starter i klubben, og efterhånden hænges disse op på tavlen lige inden for i gangen. Det tager dog tid at få billederne redigeret og sat op. Så i må lige væbne jer med tålmodighed, de kommer op, så snart de er klar.


Åbningstid

Aktivitetshuset er åbent dagligt fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

På de først kommende personalemøder, vil vi planlægge hvad der skal ske af særlige aktiviteter i løbet af  året, som ligger uden for åbningstiden.

 

Mad & Værksteder

Prisen for rugbrød og frugt er 3 kr. Når der bliver lavet Kok Amok, koster en portion 5 kr.

Hvis man gerne vil lave noget på vores værksteder, specielt i formningslokalet, træ, rollespil og sy værkstedet koster det oftest noget. Måden at klare det på, er at I indbetaler f.eks. 30, 50 eller 100 kr. til ”Mappen”.  Så modregner viefterhånden, som de laver noget.  Når pengene er ved at være brugt, nævner vi det for børnene og så kan de måske få nye penge med. Det er også herfra vi trækker penge for mad.

Det er ikke tilladt at spise slik, tyggegummi og drikke sodavand i klubben. Kun når der er film og slikdag eller ved fester og lignende.

 

Det er muligt at betale med kontanter eller via mobil Pay på tlf. nr.: 21221549. Hvis man benytter sidst nævnte, så husk at skrive barnets navn i kommentarfeltet, så vi ved hvem der er modtaget penge til.

 

Gå ”hjem” og andre aftaler

Selvom jeres børn nu er tilmeldt et fritidstilbud og ikke et pasningstilbud, er det ikke tilladt, at komme og gå fra klubben som man har lyst til. Dvs. man kan ikke lige gå hjem efter mad, penge eller lignende, når man er kommet i klub. Man må ikke krydse sig ud fra klubben for at gå hjem og så komme tilbage senere. Man må heller ikke ”gå en tur ud i byen. Dette nævnes fordi nogle børn ind imellem har fået den opfattelse, at det må man gerne når man går i klub.

 I skal selvfølgelig vide hvor jeres barn er og at der bliver holdt opsyn med dem her i klubben.

 Selvfølgelig er det muligt at lave undtagelser på enkelte dage, hvis et barn f.eks. skal til frisør eller lignende. Dette kræver dog, at I forældre har givet os besked om det inden.

 
Vi vil bede jer om at lave aftaler med jeres barn om, hvornår I henter, hvornår barnet evt. skal gå til sport eller musikskole eller om, hvornår det selv må gå hjem.

Hvis barnet har en mobiltelefon, kan I enten sætte alarm, sende sms eller ringe til jeres barn, når han/hun skal gå.

Ligeledes vil vi gerne bede jer om at lave aftaler med jeres børn hjemmefra, om I skal mødes et andet sted efter Klubtid– og ikke ringe og bede os om, at videregive denne besked. Vi har et stort hus med mange rum og rigtig mange børn og voksne, der er optaget af aktiviteter med børnene. Det kan tage lang tid at finde et barn og imens står en anden gruppe børn og venter på den voksne, der må forlade dem. Det er således ikke af uvilje vi beder jer forældre om disse ting – men fordi jeres barn skal have de voksnes nærvær, når de er i klub.


Film & Slikdag

Fredag d. 30. august

En gang om måneden holder vi film og slikdag. I august er det fredag den 30.august Her må man have max. 20 kr. med til at købe slik og sodavand for.

Man kan ikke betale fra ”mappen” den dag, men have pengene med i hånden.  Har man slet ikke penge med, kan man låne 10 kr.

Ca. hver anden måned er det sund film og slikdag – dvs. her sælges sund slik, som frugt, frugtstænger, tørret frugt, juice osv..


Børnemøder

En gang imellem kalder vi alle børn sammen til møde, dette sker ofte en dag i forbindelse med, at der er Kok Amok. På disse møder taler vi med dem om de ting, der er relevant for dem og deres hverdag i klubben. De kan komme med forslag til nye tiltag eller komme frem med ting de kunne ønske sig anderledes. 


Computere:

På 1. sal har vi computerø. Endvidere har vi både x-Box, PS3 og PS4.

Der er mange børn, der gerne vil spille. Man skal booke en tid på tavlen i computerrummet. Se også vores mediepolitik på (www.aktivitetshuset.dk / mål og rammer) for hvorledes vi forholder os til computere mv. og ift. De forskellige regler og aftaler i forbindelse med disse. 


Hjemmeside

Aktivitetshuset har en hjemmeside: www.aktivitetshuset-otterup.dk. Det er her man kan finde billeder, kommende tiltag, nyhedsbreve fra Aktivitetshuset, m.v.. Husk også at Ugeplanen for hvilke aktiviteter, der er i huset, lægges på hver uge. 


Nyhedsbreve

Der skrives et Nyhedsbrev hver måned – vi tilstræber at det er klar til først på måned. Det er her man kan følge med i, hvad der sker i huset. Hvilke arrangementer osv. der vil være i den kommende tid. Det er gennem Nyhedsbrevet vi formidler alle oplysninger fra os til jer. Det er derfor vigtigt I læser dette.
 

Klubfest

 Sæt allerede nu, kryds i kalenderen til årets første klubfest fredag d. 20.09 kl. 19.00 -21.00. I får flere informationer om denne i september måneds nyhedsbrev. 

 

Lene- Søren- Jan- Maja
SL