A
 
Nyhedsbrev august 2022

ET STORT VELKOMMEN TIL ALLE - NYE SOM ”GAMLE” BØRN OG FORÆLDRE.

Klubben er åben efter endt sommerferie. Vi har set frem til at komme tilbage, byde alle de nye børn velkommen og gense de ”gamle”.
Vi håber I alle har haft en dejlig sommer og er klar til at tage hul på et nyt år.
Vi laver et nyhedsbrev hver måned- vi tilstræber, at det er klar senest d. 5. Det er her man kan følge med i, hvad der sker i huset, også det som ligger uden for ugeplanen. F.eks., hvilke arrangementer der vil være i den kommende tid.
Det er i nyhedsbrevet, vi formidler alle oplysninger til jer, så det er vigtig I læser det.


BILLEDER AF BØRNENE
Der bliver taget billeder af børnene hurtigst muligt, når de starter i klubben og efterhånden hænges disse op på tavlen lige inden for i gangen, når vi er klar med dem.
Skal man i 6. klasse, må man få taget et nyt billede, hvis man ønsker det.


NY ÅBNINGSTID
Aktivitetshuset har i år fået nye åbningstider.
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag har vi åben fra 13.00-17.00. Onsdag har vi åben fra kl. 14.00-17.00.
De dage, hvor vi åbner kl. 13.00 har alle lov til at komme i klub, den første time, også de børn som ikke er medlem af klubben. Herefter bliver man bedt om at gå hjem. Hvis man ønsker, at bruge klubben efter kl. 14.00, skal man meldes ind.
I skoleferier har vi åben 10-16. Uge 31 er der dog åben fra 8-16


MAD OG VÆRKSTEDER
Hvis man gerne vil lave noget i vores værksteder, specielt i sy/krea og træværkstedet koster det ofte noget.
Måden at klare det på er, at I indbetaler et beløb til barnets ”konto”. Så modregner vi efterhånden som de laver noget. Når pengene er ved at være brugt, nævner vi det for barnet. Det er også herfra, vi trækker penge for mad og frugt. I kan indbetale på Mobil Pay nr. 995343. Husk at skrive barnets navn i kommentarfeltet, så vi ved, hvor pengene skal hen. Indtil videre er det også muligt at betale med kontanter.
I skrivende stund koster 1 stk. rugbrød 4 kr, 1 stk.frugt 3 kr og Kok Amok 5 kr.
Når jeres barn stopper i klubben, kan der stå lidt penge på deres konto, de ikke har fået brugt. Det er desværre ikke muligt for os at tilbagebetale de penge. Dels kan vi ikke føre beløb tilbage via mobil Pay og dels må vi ikke have kontanter i klubben.
Hvis man vil undgå at beløbet skulle blive stort, kan man nøjes med at indbetale lidt mindre ad gangen.
GÅ HJEM OG ANDRE AFTALER
Selvom jeres barn nu er tilmeldt et fritidstilbud og ikke et pasningstilbud, et det ikke tilladt, at komme og gå fra klubben som man har lyst. Dvs. man kan ikke lige gå hjem efter mad, penge eller lignende, når man er kommet i klub. Man må heller ikke ”gå en tur ud i byen”. Dette nævnes, fordi nogle børn ind imellem har fået den opfattelse, at det må man gerne når man går i klub.
I skal naturligvis vide, hvor jeres barn er og at der bliver holdt opsyn med dem her i klubben.
Selvfølgelig er det muligt at lave undtagelser, hvis man skal til frisør eller lign. Dette kræver, at I som forældre har givet os besked om det inden.
Vi vil bede jer om at lave aftaler med jeres barn om, hvornår I henter, hvornår barnet evt. skal gå til sport, musik el.lign. eller om, hvornår det selv må gå hjem.
Hvis barnet har en mobil tlf., kan I enten sætte alarm, sende sms eller ringe til jeres barn på denne, når han/hun skal gå.
Ligeledes vil vi bede jer om at lave en aftale med jeres barn hjemmefra, hvis I skal mødes et andet sted efter klubtid – og ikke ringe og bede os om, at videregive denne besked.
Vi er et stort hus med mange rum og rigtig mange børn, med få voksne, der er optaget af at lave aktiviteter med jeres børn. Det kan tage lang tid at finde et barn og imens står en stor gruppe børn og venter på den voksne, der må forlade dem.
Det er således ikke af uvilje, vi beder jer forældre om disse ting- men fordi jeres børn skal have de voksnes nærvær, imens de er i klub.

FODTØJ
Børnene må ikke have ”ude sko” på indenfor. Det kan være en god ide at have et par inde sko med.
 

FILM OG SLIKDAG
Fredag d. 26.08.22
En gang om måneden holder vi film og slikdag. Ca. hver anden gang, er det sund film og slikdag – dvs. her sælges sund slik som frugt, frugtstænger, tørret frugt, popcorn og juice osv….
Første gang er fredag d. 26. august.
Man må have 25 kr. med i kontanter eller man kan købe fra sin konto, hvis man har indbetalt penge til barnet.

HJEMMESIDE OG FACEBOOK
Aktivitetshuset har en hjemmeside: www.aktivitetshuset-otterup.dk.
Det er her man bla. kan finde billeder, kommende tiltag, nyhedsbreve fra Aktivitetshuset, Mediepoliktik og meget mere. Ugeplanen for hvilke aktiviteter der bliver tilbudt i huset, kan I også se her.
Herudover har vi også en facebookprofil, den hedder: klub sletten.
Hvis I skal i kontakt med os, beder vi jer om at ringe 64828610, skrive en mail eller en besked på Aula.
Vi ser helst ikke det sker via Messenger eller Facebook. Bla fordi, vi ikke tjekker dette regelmæssigt.
SL